Χωρίς τίτλο
Συγγραφέας: Γ. Κόκκινος 
Εκδόσεις: θίνες
Β' Έκδοση με Επίμετρο 2018