Με ιδιαίτερη χαρά σάς ανακοινώνουμε την παρουσίαση του βιβλίου Νυχτερινά σκαλαθύρματα Το συριανό ημερολόγιο (1856-1860) του Μακεδόνα εκπαιδευτικού Χρήστου Ευαγγελίδη, που συνέγραψε ο συνάδελφος Αντώνης Σμυρναίος με τις Μιχαήλα Καραμπίνη - Ιατρού και Σμάτη Γεμενετζή - Μαλαθούνη.

Στα επισυναπτόμενα έγγραφα μπορείτε να κατεβάσε την πρόσκληση της εκδήλωσης και μια σύντομη παρουσίαση του βιβλίου.

Συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας

Παναγιώτης Κιμουρτζής Γιάννης Μπέτσας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ                ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ