Εκ μέρους των συναδέλφων Δέσποινας Καρακατσάνη και Παυλίνας Νικολοπούλου, που έχουν την επιστημονική ευθύνη του νεοσύστατου Μουσείου Ιστορίας της Δημοτικής Εκπαίδευσης στο Ψάρι Τρικολώνων, σας αποστέλλουμε τη σχετική πρόσκληση εγκαινίων και ευχόμαστε κάθε επιτυχία στην επίτευξη των στόχων του μουσείου.

Συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                 Ο Γραμματέας

Παναγιώτης Κιμουρτζής                Γιάννης Μπέτσας

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ